ขอเชิญชมนิทรรศการสวนแสง การแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติ

กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ขอเชิญชมนิทรรศการสวนแสง การแสดงโดรนเฉลิมพระเกียรติ โขน รามายณะนานาชาติ มหาดุริยางค์สี่เหล่าทัพ การสาธิตมรดกภูมิปัญญา และตลาดวัฒนธรรม ๗๖ จังหวัด และพบกับศิลปินดารารับเชิญมากมาย ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ