กิจกรรม ” Live สด” กิจกรรมจิตอาสา “พาเที่ยว เยี่ยมชมฟาร์มคลองหอยโข่ง” ณ ฟาร์มคลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข.

กิจกรรม ” Live สด” กิจกรรมจิตอาสา “พาเที่ยว
เยี่ยมชมฟาร์มคลองหอยโข่ง” ณ ฟาร์มคลองหอยโข่ง ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จว.ส.ข.