On Screen Facebook Popup by Infofru

กดถูกใจแฟนเพจ ตำรวจภูธรภาค ๙

Close

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง
ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร.
รรท.ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

E-learning

เรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยโปรแกรม speexx

ข้อมูลสถิติ

 
 
Vinaora Nivo Slider

ข่าวล่าสุด

๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๐ น.พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย ตัวแทนแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ...
วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.โมหะมะอิดือเระ สาหวี รอง.ผบก.อก.ภ.๙/รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.๙๙ ประธานประชุม กอ.ปภ.๙๙ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ...
๑๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙/หน.ฝอ.กอ.ปภ.๙๙ ร่วมประชุมกอ.ปภ.๙๙ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๘...
๑๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๘.๑๐ น. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.๙ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ในโอกาสเสด็จทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่ จว.สงขลา ระหว่างวันที่...
Joomla! Україна

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๑๐ น.พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย ตัวแทนแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ...
๑๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๘.๑๐ น. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.๙ ประธานแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ สนามบินนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา ในโอกาสเสด็จทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่ จว.สงขลา ระหว่างวันที่...
วันที่ 7 ก.ย.59 พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำสง.ผบ.ตร.รรท.ผบช.ภ.9 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในโอกาสมาปฏิบัติภารกิจ พื้นที่ จว.สงขลา ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จว.สงขลา...
วันนี้ (๖ ก.ย.๕๙) เวลา ๑๓.๐๐ น. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.๙ ได้มอบรูปถ่าย (พร้อมกรอบ) แก่ข้าราชการตำรวจผู้ปฎิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ (ภาพรับเกียรติบัตรประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติฯ) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ ณ สนง.ผบช.ภ.๙...
๖ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.สาคร ทองมุณี...
วันที่ ๒๖ ส.ค.๕๙ เวลา ๒๑.๐๐ น. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. รรท.ผบช.ภ.๙ เดินทางมาตรวจดูความเรียบร้อย งาน Hatyai Music City Festival ๒๐๑๖ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่...
วันนี้ (29 ส.ค.59) เวลา 13.00 น. พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร./รรท. ผบช.ภ.9 , พ.ต.อ. สมเกียรติ ฤทธิเลื่อน รอง ผบก สส ภ.9,พ.ต.อ.เอกกฤต วิริยะภาพ...
วันนี้ ๒๙ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.(ปป.๒) เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีพื้นฐานสำหรับหน่วยปฎิบัติการพิเศษ (Basic Swat Tactics) ชุดพิทักษ์ภัยให้ประชาชน ระดับตำรวจภูธรจังหวัด ภ.๙ และ ศชต.
ดูทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ภ.๙

วันที่ ๒๖ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.ต.อ.โมหะมะอิดือเระ สาหวี รอง.ผบก.อก.ภ.๙/รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.๙๙ ประธานประชุม กอ.ปภ.๙๙ เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ...
๑๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙/หน.ฝอ.กอ.ปภ.๙๙ ร่วมประชุมกอ.ปภ.๙๙ เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ระหว่างวันที่ ๑๘...
๔ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ตัวแทนข้าราชการตำรวจสังกัด บก.อก.ภ.๙ และ บก.สส.ภ.๙ ร่วมกิจกรรม “ร่วมเดิน ปั่นรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ Big Day” โดยมี นายสาทิต ธรรมประดิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นักเรียน นักศึกษา...
Read all news...Joomla! Україна

ปณิธานความดีของ ภ.๙

 

 

 

Home Guard

 
 

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร.

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

 

QR Code

QRCode

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง