On Screen Facebook Popup by Infofru

กดถูกใจแฟนเพจ ตำรวจภูธรภาค ๙

Close

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี
ผบช.ภ.๙

 

เข้าสู่ระบบ

E-learning

เรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยโปรแกรม speexx

ข้อมูลสถิติ

 
 

 

ข่าวล่าสุด

วันที่ ๒๔ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ รองผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วยคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิดหน่วยงานความมั่นคงชายแดนประเทศมาเลเซีย ณ aksem...
วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.๙ , พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ผบก.ภ.จว.ตรัง,พ.ต.อ.ธนชาต บุญโพธิ์ รอง...
วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมจัดงานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ โดยมี พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชลิต...
วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.นุกูล ไกรทอง รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.สุรนาท วรรณวรรค...
Joomla! Україна

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ ๒๔ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ รองผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วยคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิดหน่วยงานความมั่นคงชายแดนประเทศมาเลเซีย ณ aksem...
วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.๙ , พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ผบก.ภ.จว.ตรัง,พ.ต.อ.ธนชาต บุญโพธิ์ รอง...
วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมจัดงานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ โดยมี พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชลิต...
วันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.นุกูล ไกรทอง รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ.สุรนาท วรรณวรรค...
วันที่ ๒๖ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ ให้การต้อนรับ AHMAD BAKRI BIN...
วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.นภดล เผือกโสมณ รอง ผบช.ภ.๙...
วันที่ ๒๕ เม.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการทำสื่อเคลื่อนไหวและสื่อภาพอินโฟกราฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรภาค ๙ ระหว่างวันที่ ๒๕–๒๖ เม.ย.๒๕๕๙ ณ ห้องสมิหลา โรงแรมพาวีเลี่ยน...
ดูทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ภ.๙

วันที่ ๒๑ ก.พ.๕๙ เวลา ๐๘.๔๕ น. พล.ต.ต ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ รองประธานกรรมการประจำกองอำนวยการ สอบ มอบนโยบาย ประชุมชี้แจงในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ประจำกองอำนวยการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี พ.ต.อ.หญิง...
วันที่ ๓ ก.พ.๕๙ พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ ประธานเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตำรวจภูธรภาค ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ณ บริเวณป้อมปืน โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด...
วันที่ ๒๓ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๑๙ น. ตำรวจภูธรภาค ๙ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ภ.๙ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมี พล.ต.ท.พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.วีรพงษ์...
Read all news...Joomla! Україна

ปณิธานความดีของ ภ.๙

 

 

Home Guard

 
 

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร.

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

 

QR Code

QRCode

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง