On Screen Facebook Popup by Infofru

กดถูกใจแฟนเพจ ตำรวจภูธรภาค ๙

Close

ผู้บังคับบัญชา

 

พล.ต.ท.จิตติ รอดบางยาง
รรท.ผบช.ภ.๙

 

เข้าสู่ระบบ

E-learning

เรียนภาษาอังกฤษ
ด้วยโปรแกรม speexx

ข้อมูลสถิติ

 
 

ข่าวล่าสุด

วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี รอง ผบก.อก.ภ.๙ ผกก.ฝอ.๑-๑๐ บก.อก.ภ.๙...
วันนี้ (๑๖ มิ.ย.๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.๙ เป็นผู้แทนรับมอบนโยบายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อ"การบูรณาการในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๙ ณ รร.หาดใหญ่พาราไดส แอนด์รีสอร์ท...
วันนี้ ๑๔ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ภ.๙ ร่วมกับ ศชต.) ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จว.สงขลา...
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๘.๒๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในวโรกาสมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.สงขลา และ จว.พัทลุง ระหว่างวันที่...
วันนี้ (๙ มิ.ย.๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ ได้มาร่วมพิธีทิ้งจุลินทรีย์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดโ คกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี พลเรือโทพรชัย ปิ่นทอง...
Joomla! Україна

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันนี้ (๒๗ มิ.ย.๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานการประชุม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตำรวจ ตามนัยคำสั่ง คสช. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี รอง ผบก.อก.ภ.๙ ผกก.ฝอ.๑-๑๐ บก.อก.ภ.๙...
วันนี้ (๑๖ มิ.ย.๕๙) เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.๙ เป็นผู้แทนรับมอบนโยบายการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนายสมบูรณ์ เฉยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหัวข้อ"การบูรณาการในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา" ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๙ ณ รร.หาดใหญ่พาราไดส แอนด์รีสอร์ท...
วันนี้ ๑๔ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น.พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเชิงบูรณาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ภ.๙ ร่วมกับ ศชต.) ณ โรงแรมราชมังคลา สงขลา เมอร์เมด อ.เมือง จว.สงขลา...
วันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๙ เวลา ๑๘.๒๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ พร้อมคณะแม่บ้านตำรวจ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในวโรกาสมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จว.สงขลา และ จว.พัทลุง ระหว่างวันที่...
วันนี้ (๙ มิ.ย.๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ ได้มาร่วมพิธีทิ้งจุลินทรีย์ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดโ คกเปี้ยว ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี พลเรือโทพรชัย ปิ่นทอง...
วันที่ ๒๔ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.ชลิต ปรีชาหาญ รองผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ปิยะ สุขประเสริฐ ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วยคณะ เดินทางร่วมพิธีเปิดหน่วยงานความมั่นคงชายแดนประเทศมาเลเซีย ณ aksem...
วันที่ ๒๓ พ.ค.๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรภัทร์ วัฒนวิศาล รอง ผบช.ภ.๙ , พล.ต.ต.ดาวลอย เหมือนเดช ผบก.ภ.จว.ตรัง,พ.ต.อ.ธนชาต บุญโพธิ์ รอง...
วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี ผบช.ภ.๙ ร่วมกับสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย ร่วมจัดงานมหกรรมการประกวดพระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ โดยมี พล.ต.ต.นพดล เผือกโสมณ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ชลิต...
ดูทั้งหมด...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม ภ.๙

ปณิธานความดีของ ภ.๙

 

 

 

Home Guard

 
 

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบ.ตร.

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ

 

QR Code

QRCode

ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง