พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมการใช้กำลังจิตอาสาเฉพาะกิจ

๒๙ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ พ.ต.อ.พงศ์รัตน์ ไพพรรณรัตน์ รอง ผบก.อก.ภ.๙