8 กลุ่มกลโกงที่คนร้ายใช้จุดอ่อนของเหยื่อเพื่อหลอกลวง

1.สร้างความน่าเชื่อถือก่อนหลอกหลวง

2. ขู่ให้กลัวว่ามีความผิด

3.รู้ไม่ทันเทคโนโลยี

4.ลวงให้โลภ / ตกทองยุคไอที

5.หลอกหารายได้ออนไลน์

6.หลอกให้รักแล้วลงทุน

 

7.หลอกให้กู้เงิน

8.รับจ้างเปิดบัญชีม้า