7 วัน คุมเข้ม 10 ข้อหาหลัก

ตำรวจห่วงใยทุกชีวิตบนถนน
บังคับใช้กฎหมายจราจร 10 ข้อหาหลัก เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
.
7 วันคุมเข้ม ( 11 – 17 เมษายน 2567 )
#สงกรานต์2567 ขับขี่ปลอดภัย มีวินัย ไม่ประมาท มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง