3 สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล เพราะทำให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายได้ . ในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการตอบสนองได้หลายทิศทาง และรวดเร็วมาก ซึ่งหากเราโพสต์

3 สิ่งที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล
เพราะทำให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายได้
.
ในโลกของสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีการตอบสนองได้หลายทิศทาง และรวดเร็วมาก ซึ่งหากเราโพสต์ภาพ หรือข้อมูลบางอย่างหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงไปโดยที่ไม่ระวัง อาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ง่าย ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบถึงทรัพย์สิน หรือชีวิตได้
.
วันนี้ขอนำข้อมูลมาเตือนว่าสิ่งใดบ้าง ที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล
.
1. การเช็กอินตามสถานที่ต่างๆ ว่าอยู่ที่ไหน ทำอะไร อาจทำให้มิจฉาชีพรู้ว่าไม่อยู่บ้าน หรือกำลังจะกลับ ถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมาก
2. ภาพถ่ายหรือข้อมูลของบุตรหลาน คนร้ายอาจจดจำหน้าตา หรือข้อมูลบางส่วนมาใช้ในการนำภาพไปขอรับบริจาค ลักพาตัว หรือล่อลวงไปทำมิดีมิร้ายได้
3. ภาพถ่ายทรัพย์สินมีค่า เป็นเครื่องล่อตา ล่อใจคนร้าย ซึ่งคนร้ายอาจทำการค้นหาที่อยู่ของคุณ เพื่อขโมยทรัพย์สินเหล่านั้นได้
.
แหล่งที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม