ให้การต้อนรับ คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

7 มี.ค.67 เวลา 09.50 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน พล.ต.ต.เชาวลิต เลี้ยงสุพงศ์ ผบก.ภ.จว.สงขลา คุณสุวรรณยา หลังยาหน่าย รองประธานชมรมแม่บ้าน ภ.9 คุณพรทิพย์ จันทร์ศิริ รองประธานชมรมแม่บ้าน ภ.9 พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.9/เลขานุการชมรมแม่บ้าน ภ.9
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ คุณนิภาพรรณ สุขวิมล นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ
และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ผลิตภัณฑ์ One Province One Product (OPOP) ” ของชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 9 ระหว่างวันที่ 7-8 มีค.67 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา