“ ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

“ ใต้ร่มพระบารมี 242 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
เชิญชวนแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม การบรรยายนำชมตำหนักจิตรลดา และอาคารพิพิธภัณฑ์ตำรวจ และลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษภายในงาน ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน