แอบเข้ามือถือคนอื่นอย่างไม่ระวัง อาจมีความผิด !

การแอบเข้าโทรศัพท์ของผู้อื่น หรือเข้าใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียของผู้อื่นหรือการแฮ็กเข้าไปโดยมิชอบ ที่ถือเป็นพื้นที่ข้อมูลส่วนตัว จะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พรบ.คอมฯ มาตรา 5 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
หากแอบเข้าถึงข้อมูลโทรศัพท์ของผู้อื่น ที่มีการตั้งรหัสป้องกันไว้ ก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พรบ.คอมฯ มาตรา 7 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
หากก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ สร้างความเสียหายต่อชื่อเสียง หรือใช้หลอกลวงผู้อื่น การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยมิชอบ ตามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายก็มีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนได้จากผู้กระทำความผิดได้
.
แหล่งที่มา : ตำรวจสอบสวนกลาง