เมาแล้วขับ ผิดกฎหมาย อันตรายถึงชีวิตตนเอง และผู้อื่น

เมาแล้วขับ ผิดกฎหมาย อันตรายถึงชีวิตตนเอง และผู้อื่น

🚫แอลกอฮอล์แค่ไหน = เมาแล้วขับ

ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม % ( สำหรับบุคคลทั่วไป )
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัม % ( สำหรับผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือ มีใบอนุญาตขับรถชั่วคราว )

⚠️หากปฏิเสธการเป่าตรวจวัดแอลกอฮอล์ เท่ากับ เมาแล้วขับ

🚫กฎหมายเกี่ยวกับเมาแล้วขับ ขับขี่ขณะดื่ม – เมาสุรา

เมาแล้วขับ – กระทำผิดครั้งแรก มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับ 5,000 – 20,000 บาท

เมาแล้วขับ – หากทำผิดซ้ำ ภายใน 2 ปี นับแต่กระทำผิดครั้งแรก เพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 – 100,000 บาท ( ถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ )

เมาแล้วขับ – หากทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต โทษสูงสุด 10 ปี ปรับ 200,000 บาท เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เมาแล้วขับ – หากต่อสู้ ขัดขวางเจ้าหน้าที่ จะเข้าข่ายความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

“เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย”

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#เมาไม่ขับ
#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ