เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.

ขอดุอาร์ให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง

สามารถทำอีบาดะห์ได้สมบูรณ์
มีริสกีที่เพิ่มพูน

อัลลอฮ์ตอบรับการงานและดุอาร์