เช็กด่วน ! ถ้าคุณเป็นคนกลุ่มนี้ ดื่มแค่นิดเดียวก็มีสิทธิ์ Game Over ได้ง่ายๆ เลย

เช็กด่วน ! ถ้าคุณเป็นคนกลุ่มนี้ ดื่มแค่นิดเดียวก็มีสิทธิ์ Game Over ได้ง่ายๆ เลย

ดาวน์โหลดคู่มือ #Saveสมองจากอุบัติเหตุการขับขี่
เพื่อให้ทุกคนมีแนวทางการขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกวัน คลิก
https://www.thaihealth.or.th/?p=353265…&

#ดื่มเหล้าเมาถึงสมอง
#ดื่มไม่ขับ
#กลับบ้านปลอดภัย