ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

เผยแพร่เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 166852

 

 

 

 
nantades
พล.ต.ท.นันทเดช ย้อยนวล
ผบช.ภ.๙
 
     
 pot64    DusadeeResize    พล.ต.ต.ปยะวฒน64up1
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
รอง ผบช.ภ.๙
         
พล.ต.ต.ปราบพาล มมงคล64 1   กฤษฎา64 1   nitinai64 1
พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย
รอง ผบช.ภ.๙
         
     พล.ต.ต.วลลพ จำนงคอาษา    
   
พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา
รอง ผบช.ภ.๙
   

 

Open