ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

เผยแพร่เมื่อ: 08 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 125996

 

 
  
santisuk1resize
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ
ผบช.ภ.๙
     
 damrus    pot64    DusadeeResize

พล.ต.ท.ดำรัส วิริยะกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.
รรท.รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ
รอง ผบช.ภ.๙
         

พล.ต.ต.ปยะวฒน64up1

  พล.ต.ต.ปราบพาล มมงคล64 1   กฤษฎา64 1
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.ปราบพาล มีมงคล
รอง ผบช.ภ.๙
 
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี
รอง ผบช.ภ.๙
         
     nitinai64 1    
   
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย
รอง ผบช.ภ.๙
   

 

Open