ร่วมให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

17 มี.ค.67 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/ผบ.กกล.ตร.จชต. พร้อมหัวหน้าส่วนศูนย์งานและข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/หัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะ ซึ่งเดินทาง ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับ้คลื่อนงานเพื่อสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ห้องประชุม warroom กกล.ตร.จชต.