ร่วมส่ง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ

21 ก.พ.67 เวลา 14.40 น. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.พิทักษ์ อุทัยธรรม รอง ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร./รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส.จชต.
พร้อมหัวหน้าส่วน ศูนย์ งาน ร่วมส่ง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และคณะ ซึ่งเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. ณ สนาม ฮ. ชั่วคราว สนามฟุตบอล ศูนย์กีฬารณศิลป์ กกล.ตร.จชต.