ร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

21 ก.พ.67 เวลา 12.30 น. พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9/ผบ.กกล.ตร.จชต. พร้อมส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร โดยมี พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธาน