ระวังมุขใหม่มิจฉาชีพแฝงตัวรับแลกเงินผ่าน Shopee SPaylater

🚨ระวังมุขใหม่มิจฉาชีพแฝงตัวรับแลกเงินผ่าน Shopee SPaylater
.
Shopee SPaylater เป็นบริการวงเงินสินเชื่อสำหรับซื้อสินค้าและบริการผ่าน Application Shopee รวมไปถึงสามารถชำระบิลค่าบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ด้วยวงเงินดังกล่าวได้อีกด้วย โดยจะมีลักษณะการใช้งานคือใช้วงเงินชำระไปก่อนแล้วค่อยนำเงินสดโอนชำระยอดตามการใช้งานตามรอบบิลบริการ รวมไปถึงยังสามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แบบผ่อนชำระได้อีกด้วย ซึ่งจะมีการคิดดอกเบี้ย เริ่มต้นที่ 0% กรณีที่ไม่ชำระเงินคืนตามกำหนด จะมีค่าปรับและดอกเบี้ยผิดนัดชำระ การให้บริการจะคล้ายคลึงกับบัตรเครดิต แต่จะแตกต่างตรงที่ Shopee SPaylater ไม่มีการตรวจสอบรายได้ผู้ขอใช้บริการ ทำให้บริการดังกล่าวสมัครใช้งานได้ง่าย
.
ในกรณีเสนอจ่ายบิลแทน โดยผู้ที่มีค่าบริการน้ำประปา, ไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์มือถือ หรือค่าอินเตอร์เน็ตบ้าน ฯลฯ ค้างชำระอยู่จะให้ผู้ที่เปิดใช้บริการ Shopee SPaylater รับจ่ายบิลแทนด้วยวงเงินจากบริการ Shopee SPaylater โดยผู้ที่รับจ่ายบิลจะได้เงินสดจากเจ้าของบิล โดยอาจจะมีการตกลงกันก่อนว่า จ่ายก่อนตัดยอด หรือตัดยอดก่อนโอน เช่น มีบิล 3,000 บาท แล้วหาผู้ที่มีวงเงินดังกล่าวมาชำระเงินให้ แล้วโอนเงินสดให้ผู้รับชำระแทน 2,700 บาท เป็นต้น
.
✅ข้อดี
เจ้าของบิล ได้จ่ายบิลในราคาถูกลง
เจ้าของบัญชี SPaylater ได้เงินสดมาใช้จากระบบใช้ก่อน ผ่อนทีหลังของ SPaylater
.
ข้อเสีย
อาจเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวง เช่น
❌กรณีเจ้าของบิล เป็นมิจฉาชีพ ติดต่อให้เจ้าของบัญชี SPaylater จ่ายบิลแทนโดยอ้างว่าจะโอนเงินสดให้ ในยอดที่สูงกว่าบิล หลังจากเจ้าของบัญชี SPaylater ตัดยอดในแอปเสร็จสิ้น ปรากฏว่าเจ้าของบิลไม่โอนเงินสดให้
❌กรณี มิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าของบัญชี SPaylater จากนั้นมีการประกาศโฆษณาเชิญชวน ในสื่อโซเชียลมีเดีย ว่าตนเป็นผู้รับแลกเปลี่ยนหรือจ่ายบิลแทน โดยอาจมีการแอบอ้างเจ้าของบัญชี SPaylater ที่ให้บริการจ่ายบิลแทน หลังจากรับโอนเงินจากเจ้าของบิล ปรากฏว่าไม่มีการตัดยอดหรือจ่ายบิลแทนจริง