พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. ประชุมติดตามสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.

22 มี.ค.67 เวลา 15.50 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.รรท.ผบ.ตร. พล.ท.ศานติ ศกุนตนาค ผอ.รมน.ภาค 4 พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พ.จ.ท.อนันต์ บัญสำราญ รองผู้ว่าจังหวัดยะลา พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผบก.ศพฐ.๑๐/ผบ.ศนต.จชต. พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผบก.ภ.จว.ยะลา พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส.จชต. พร้อมหัวหน้าส่วน ศูนย์ งานและข้าราชการตำรวจในสังกัด ศปก.ตร.สน.ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต.
ณ ห้องประชุม Warroom ชั้น2 ศปก.ตร.สน. อ.เมืองยะลา จว.ยะลา