พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ พบปะเยี่ยมเยียน นายวิรัตน์ จิสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา

๑๒ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙
พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.๙ พบปะเยี่ยมเยียน นายวิรัตน์ จิสวัสดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมมอบเครื่องบริโภค (อินทผาลัม) สำหรับใช้ในกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ มัสยิดฮาลีมาตุสสะดียะฮ์ ม.๑ ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา