พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ ประชุม ศปก.ตร.ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๗

๔ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สุชาติ สอิด รอง ผบก.กค.ภ.๙
พร้อมด้วย จนท.เวร ศปก.ร่วมประชุม ศปก.ตร.ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๗ โดยมี พล.ต.ท.นิธิธร จินตกานนท์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.เป็นประธาน ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม บก.อก.ภ.๙ ชั้น ๒ อาคาร ภ.๙