พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการ ประชุมหารือการบริหารงานสืบสวนของ ภ.๙

๕ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการ ประชุมหารือการบริหารงานสืบสวนของ ภ.๙ พร้อม จนท.ร่วมการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ภู่สาระ ชั้น ๒ อาคาร ภ.๙