พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ ประชุมเตรียมความพร้อม รปภ.นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจเยี่ยมราชการด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๒๖ ก.พ.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ รอง ผบช.ภ.๙ พ.ต.อ.อาคม บัวทอง รอง ผบก.อก.ภ.๙
ผกก./ผู้แทน ฝอ.๑ – ๖ บก.อก.ภ.๙ พร้อม จนท.ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รปภ.นายกรัฐมนตรี ในการเดินทางตรวจเยี่ยมราชการด้านการท่องเที่ยว ณ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมี พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธาน (ณ ศปก.ตร.สน.) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมภู่สาระ ชั้น ๒ อาคาร ภ.๙