พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙/ผู้แทน ภ.๙ ประชุมสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวพื้นที่ส่วนภูมิภาค

๒๙ ก.พ.๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา รอง ผบช.ภ.๙/ผู้แทน ภ.๙ ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวพื้นที่ส่วนภูมิภาค ประจำเดือน ก.พ.๖๗ โดยมี รอง ผบ.ศปก.ร่วม (๑),(๒),(๓) เป็นประธาน
ณ ห้องประชุม ทภ.๑ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ