พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการบูรณาการสามฝ่ายด้านการบังคับใช้กฎหมาย

19 มี.ค.67 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการบูรณาการสามฝ่ายด้านการบังคับใช้กฎหมาย ในหัวข้อ “การบูรณาการสามฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ ห้อง Laguna King Ballroom ชั้น 2 โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา