พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน ประชุมติดตาม ให้คำแนะนำผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน

4 มี.ค.67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน พ.ต.อ.พงษ์พันธ์ จันทรอาภา รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.9/รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน.
พ.ต.อ.พิเชษฐ์ กันทาส้ม ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9 พ.ต.อ.จำลอง สุวลักษณ์ ผกก.สภ.โคกโพธิ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตาม ให้คำแนะนำผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดสูงสุด ฯ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ หัดกล้า เป็นหัวหน้าคณะตรวจโครงการฯ ณ วัดมะกรูด อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี