พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน ดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดสูงสุด ฯ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

2 มี.ค.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน
นางสาวธนิกานต์ หยังสู นายอำเภอวังวิเศษ พ.ต.อ.เอกชัย พราหมณกุล รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.9/รอง หน.อกส.ศปก.ตร.สน. พ.ต.อ.พิเชษฐ์ กันทาส้ม ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.9
พ.ต.อ.ปรีดี นาคช่วย ผกก.สภ.เขาวิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตาม ให้คำแนะนำผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในตำบลแพร่ระบาดสูงสุด ฯ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ หัดกล้า เป็นหัวหน้าคณะตรวจโครงการฯ
ณ หอประชุม ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จว.ตรัง