พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.9 ประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

5 มี.ค. 67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ รอง ผบช.ภ.9 เข้าร่วมประชุมส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.2566-2570) ในระดับพื้นที่ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา โดยมี นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุม Queen B โรงแรม ลากูน่าแกรนด์ แอนด์ สปา จว.สงขลา