พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(1) ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปน.21 (ยะรัง)

6 มี.ค. 67 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต.(1)
ตรวจเยี่ยม มว.ฉก.นปพ.ปน.21 (ยะรัง) พบกำลังพลปฏิบัติหน้าที่เรียบร้อย ได้กำชับ/สั่งการ ดังนี้
1.สร้างความพร้อมให้แก่กำลังพล/ฐาน
– จัดกำลังให้เหมาะสมกับภารกิจ
– การพัฒนาหน่วย
– ยุทธวิธี
– ยุทโธปกรณ์
– ข้อมูลด้านการข่าว
– ระเบียบวินัย/ภาพลักษณ์
2.การปฏิบัติการ
– เชิงรุก
• ตรวจค้น/จับกุม ปัจจัยการก่อเหตุ
• การตั้งจุดตรวจ pop up
• การลาดตระเวนเส้นทาง
– เชิงรับ
• การ รปภ.บุคคล เขตเมือง เส้นทาง สถานที่เสี่ยง ที่ตั้ง
• จัดทำ/ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ แผนป้องกันที่ตั้ง
ณ มว.ฉก.นปพ.ปน.21 ต.คลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี