พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ เยี่ยมเยียน โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดดีนุนอิสลาม นาแสน

๑๒ มี.ค.๖๗ เวลา ๑๔.๔๐ น. พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.๙
พ.ต.อ.หญิง ศิริรัตน์ จันทรอาภา รอง ผบก.อก.ภ.๙ พบปะเยี่ยมเยียน โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดดีนุนอิสลาม นาแสน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ แสวงหาความร่วมมือระหว่างกัน พร้อมมอบเครื่องบริโภค (อินทผาลัม) สำหรับใช้ในกิจกรรมละศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ มัสยิดดีนุนอิสลาม นาแสน ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา