ประชุมหารือกับหน่วยขึ้นตรงระดับยุทธการ ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

8 เม.ย.67 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.กกล.ตร.จชต. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.ตร.จชต. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมหารือกับหน่วยขึ้นตรงระดับยุทธการ ของ กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยมี นายฉัตรชัย บางชวด รองเลขาธิการการสภาความมั่นคงแห่งชาติ/หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุข จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 สน. ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จว.ปัตตานี