ทดสอบความรู้ราชการตำรวจสำหรับหัวหน้าสถานีหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑)

๓ มี.ค.๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมทดสอบความรู้ราชการตำรวจสำหรับหัวหน้าสถานีหรือหน่วยงานสอบสวน และการทดสอบความรู้เพื่อทดแทนประสบการณ์งานสอบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) โดยมี พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.๙
พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.๙ พร้อม จนท.ร่วมดำเนินการควบคุมการทดสอบ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยทดสอบตำรวจภูธรภาค ๙ ณ ห้องประชุมรณศิลป์ ชั้น ๒ อาคารหอประชุม ภ.๙