ต้องรู้ .. กฎหมายเกี่ยวกับ “สุรา”

📣ต้องรู้ .. กฎหมายเกี่ยวกับ “สุรา”🚨

🚫ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่ที่กฎหมายกำหนด เช่น วัด สถานศึกษา ปั๊มน้ำมัน หอพัก
🚫ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
🚫ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการแจก แถม ให้ แลกเปลี่ยนการขายโดยเสนอ หรือให้สิทธิลดราคาเพื่อส่งเสริมการขาย ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ ขายออนไลน์ เร่ขาย
🚫ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามดื่ม เช่น วัด สถานที่ราชการ สถานศึกษา ปั๊มน้ำมัน สถานีขนส่ง
🚫ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการอวดอ้างสรรพคุณ
🚫ห้ามขับรถในขณะเมาสุรา
🚫ห้ามเสพสุรา หรือของมึนเมาอย่างอื่น จนเป็นเหตุให้ตนเมาประพฤติวุ่นวาย หรือครองสติไม่ได้ขณะอยู่ในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถาน
🚫ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง ในขณะขับขี่ หรือในขณะโดยสารอยู่บนรถหรือในขณะอยู่บนรถ

⏺ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เฉพาะในช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น. และ 17.00 – 24.00 น.

“ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีไทย ใส่ใจความปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

ด้วยความปรารถนาดีจาก “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ”