ตำรวจภูธรภาค ๙ ห่วงใยทุกชีวิตบนท้องถนน

พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.๙ / ผบ.กกล.ตร.จชต. ได้กำชับให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการ ๑๐ ข้อหาหลัก เพื่อให้การดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

🔴จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด🙏

💗วันสงกรานต์ ๒๕๖๗ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัย ไม่ประมาท มีน้ำใจกับเพื่อร่วมทาง💗