ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ระหว่างวันที่13-16 มี.ค.67 พล.ต.ต.เอกกฤต วิริยะภาพ ผบก.อก.ภ.9/หัวหน้าคณะตรวจฯ พ.ต.อ.สัญญา โพชสาลี ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ฝอ.5 บก.อก.ภ.9 (งานมวลชนสัมพันธ์) ออกตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานชุมชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล (Stronger Together) ของหน่วยในสังกัด ภ.9 ประกอบด้วย
▶️ภ.จว.นราธิวาส/สภ.เมืองนราธิวาส/สภ.สุไหงโก-ลก/สภ.ตากใบ
▶️ภ.จว.ปัตตานี/สภ.เมืองปัตตานี/สภ.ยะรัง/สภ.ราตาปันยัง
▶️ภ.จว.ยะลา/สภ.เมืองยะลา/สภ.รามัน/สภ.โกตาบารู
▶️ภ.จว.สงขลา/สภ.เมืองสงขลา/สภ.จะนะ/สภ.สะเดา