ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัททรานส์ไทย - มาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 307

พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.๙ พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.หญิง ทิวา เพชรขัน รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.อำนาจ ดี รอง ผบก.สส.ภ.๙ พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช รอง ผบก.สส.ภ.๙ พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม รอง ผบก.อก.ภ.๙ พ.ต.อ.สุริยา ปัญญามัง รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัททรานส์ไทย - มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณฮัสนัน บินซาและห์ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน และมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับสถานีตำรวจเพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อพัฒนาสังคมต่อภารกิจของตำรวจภูธรภาค ๙ ณ ตำรวจภูธรภาค ๙

Open