ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจฯ ทำหน้าที่สรรพาวุธ

เผยแพร่เมื่อ: 15 ตุลาคม 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 894

15 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอดุลย์ ศปก.ตร.สน. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9 / รอง ผบ.ศปก.ตร.สน. เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กลุ่มงานเทคนิค ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตร (ทำหน้าที่สรรพาวุธ) ในสังกัด ภ.9 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.9/หน.อกส.ศปก.ตร.สน., และ หน.ส่วน ศูนย์ งาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี พล.ต.ต.อาคม สายสมัย ผบก.ศฝร.ภ.9 เป็นผู้กล่าวรายงาน

Open