ภารกิจผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมแถลงแผน/เปิด กอ.ปภ.๙๙

เผยแพร่เมื่อ: 22 กันยายน 2562
เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น ฮิต: 346

๒๒ ก.ย. ๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ต.โชติ ชัยชมภู รอง ผบช.ภ.๙รอง ผอ.กอ.ปภ.๙๙ เป็นประธานการประชุมแถลงแผน/เปิด กอ.ปภ.๙๙ เตรียมความพร้อมถวายความปลอดภัย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.นราธิวาส ปัตตานี สงขลา ยะลา และพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ก.ย.๖๒ โดยมี พล.ต.ต.จิระวัฒน์ พยุงธรรม ผบก.อก.ภ.๙หน.ฝอ.กอ.ปภ.๙๙ พร้อม จนท.ฝ่ายต่างๆ ประจำ กอ.ปภ.๙๙ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม บก.อก.ภ.๙ สงขลา

Open