ภารกิจผู้บังคับบัญชา

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 227
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เฝ้าส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 180
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 216
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ตรวจเยี่ยม กอ.ปภ.99 สน. เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 218
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานการประชุมเปิด/แถลงแผน กอ.ปภ.๙๙ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 169
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ร่วมเเถลงผลการปฎิบัติงานรอบ 2 ปี ในการเเก้ไขปัญหา จังหวัดชายเเดนภาคใต้ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 189
พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม รอง ผบก.อก.ภ.๙ ร่วมตรวจติดตามขับเคลื่อนให้คำแนะนำการทำกิจกรรมจิตอาสา ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-๑๙ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 212
พ.ต.อ.ดอย วงค์พุ่ม รอง ผบก.อก.ภ.๙ ร่วมตรวจติดตามขับเคลื่อนให้คำแนะนำการทำกิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 838
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 307
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 เป็นประธานพิธีปิดการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูตำรวจ D.A.R.E. เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 215
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 288
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 ร่วมติดตามคณะฯ พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 380
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 ตรวจความพร้อมการซักซ้อมพิธีเดินสวนสนาม เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 563
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ทำพิธีมอบบ้านจิตอาสาเพื่อผู้ยากไร้ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 264
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีวิสามัญคนร้าย 7 คน เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 716
Open