ภารกิจผู้บังคับบัญชา

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พล.ต.ท.โชติ ชัยชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ ภ.๙ ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กองกิจการในพระองค์ฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 291
พล.ต.ต.ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รอง จตร. (สบ ๗)/ปฏิบัติราชการ ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 456
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.9 เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 352
พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 1372
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ร่วมส่งคณะ พล.ต.ท.พงษ์วุฒิ พงษ์ศรี ผช.ผบ.ตร. เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 498
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 เยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ตำรวจ/ทหาร เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 503
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ประชุมบริหาร ภ.9 เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 500
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.9 ให้การต้อนรับคณะ นางชญากุญช์ เพชรทองภูนพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 347
พล.ต.ต.ทรงเกียรติ วาทะกุล รอง ผบช.ภ.๙ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 389
พล.ต.ท.รณศิลป์ ภู่สาระ ผบช.ภ.๙ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 243
พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี รอง ผบช.ภ.9 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 362
พล.ต.ท.โชติ ชัยชมภู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร./ปฏิบัติราชการ ภ.๙ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค ๙ เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 936
พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ รอง ผบช.ภ.9 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2563 เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 431
พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล รอง ผบช.ภ.๙ เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 241
พล.ต.ต.ธเรศ แก้วละเอียด ผบก.อก.ภ.๙ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดการฝึก เขียนโดย เว็บแอดมิน ตำรวจภูธรภาค 9 577
Open