ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง อาคารคลังพลาธิการตำรวจภูธรภาค ๙ (แห่งใหม่) จำนวน ๑ หลัง

เผยแพร่เมื่อ: 18 มีนาคม 2564
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 277

ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง อาคารคลังพลาธิการตำรวจภูธรภาค ๙ (แห่งใหม่) จำนวน ๑ หลัง

Open