ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ส่งข้อมูลเอกสารประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร8 คูหา ภ.9 พร้อมระบบสาธารณาปโภค เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 761
ส่งข้อมูลเอกสารประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร8 คูหา ภ.9 พร้อมระบบสาธารณาปโภค เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 527
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร ๘ คูหา ระดับผู้กำกับการขึ้นไป ตำรวจภูธรภาค ๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 610
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) ของ ภ.๙ (ส่วนกลาง) เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 733
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักระดับ ผบก. พร้อมโรงจอดรถ ภ.9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 903
ราคากลางงานก่อสร้าง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สภ.หาดใหญ่ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 1045
ราคากลางงานก่อสร้าง และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สภ.สทิงพระ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 796
ราคากลางงานก่อสร้าง และเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าวด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สภ.คูเต่า เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 594
ราคากลางงานก่อสร้าง และเอกสารการประกวดราคาจ้างก่อสร้าวด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สภ.สทิงพระ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 716
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการสร้างเรือนแถวชั้นประทวน พร้อมค่าสาธารณูปโภคและถมดิน สภ.ปากรอ ต.ปากรอ อ.สิงหนคร จว.สงขลา จำนวน 1 หลัง เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 753
Open