ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจอดรถบัส 2 ช่องจอด ภ.9 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 381
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 8 คูหา ผกก.ขึ้นไป ภ.9 (แห่งใหม่) จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 365
ข่าวประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 97 เครื่อง เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 398
ลงประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของตำรวจภูธรภาค 9 (ส่วนกลาง) เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 493
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุในเว็บไซต์ตำรวจภูธรภาค 9 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 769
ประกาศ ภ.๙ ให้ผู้ที่สนใจเสนอเงื่อนไขฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค ๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 762
ประกาศ ภ.9 เรื่อง ให้ผู้สนใจเสนอเงื่อนไขและแผนงานดำเนินการเพื่อเข้ารับการแบ่งเวลาดำเนินกิจการสถานีวิทยุฯภ.9 เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 411
ประกาศตำรวจภูธรภาค ๙ ให้ผู้สนใจเสนอเงื่อนไขและแผนงานดำเนินการ สถานีวิทยุกระจายเสียง เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 574
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟรต ๕ ชั้น ชนาด ๓๐ ครอบครัว เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 665
ส่งข้อมูลเอกสารประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างเรือนแถวชั้นสัญญาบัตร 8 คูหา ภ.9 พร้อมระบบสาธารณูปโภคและถมดิน จำนวน 2 หลัง เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๓ 521
Open