ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ: 02 มีนาคม 2565
เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 472

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Tranparency Assessment : ITA ) icon new 2

สำนักงาน ป.ป.ช.  https://www.nacc.go.th 

Attachments:
Download this file (ita2565.pdf)Integrity and Tranparency Assessment : ITA [Integrity and Tranparency Assessment : ITA ]12219 kB
Open