ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
แนะนำแอปพลิเคชัน ZON ทำดีเพื่อพ่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธีฯ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 1106
เอกสารประกอบการประชุมบริหาร ภ.9 ครั้งที่ 7/2560 "ตำรวจไทย 4.0" เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 1086
ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริต และเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตำรวจภูธรภาค ๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 729
เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่เกิดเหตุ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 865
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ และนโยบายการฝึกปฏิบัติราชการ นสต.ภ.๙ เขียนโดย ร.ต.อ.ปริทัศน์ ใจมั่น 990
เอกสารโครงการฝึกอบรมเทคนิคการตรวจหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ ใบขับขี่ระหว่างประเทศ และเอกสารสำคัญอื่นๆ เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 1117

หน้าที่ 2 จาก 2

Open