กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือห้ามซื้อ-ขายประทัด ในช่วงเดือนรอมฎอน

ประกาศ‼️
📣กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือห้ามซื้อ-ขายประทัด ในช่วงเดือนรอมฎอน
🤝 ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ดังนี้
👉👉 ห้ามมิให้ ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิง ประทัดและสิ่งเทียมที่ทำให้เกิดเสียงดัง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดห้วงเดือนรอมฎอน เว้นแต่เป็นการประกอบศาสนกิจของประชาชน เชื้อสายจีน ณ สถานที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดดังกล่าวมาแล้วข้างตน กำหนด เช่น ศาลเจ้า สมาคม ฯลฯ
👉👉 สำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ดอกไม้เพลิง ประทัด และสิ่งเทียมที่ทำให้เกิดเสียงดัง หากมีความจำเป็น ต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายดอกไม้เพลิง ประทัด และสิ่งเทียมที่ทำให้เกิดเสียงดัง ผ่านพื้นที่ในห้วงเดือนรอมฎอน ให้ขออนุญาต ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้
📍📍 โดยผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ