Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ผบช.ภ.๙ พร้อมชมรมแม่บ้าน เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ฮิต: 363

วันที่ ๑๘ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๑.๓๐ น. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ คุณสว่างจิตต์ สวยสุวรรณ รองประธานชมรมแม่บ้าน ภ.๙ เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา