Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ผบช.ภ.๙ เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

ฮิต: 335

วันที่ ๑๖ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ภ.๙ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ใน "กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ รุ่นที่ ๗๑" ณ ห้องประชุมราชาวดี ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย จว.สงขลา