Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙

ฮิต: 605

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๙

Attachments:
FileDescription
Download this file (บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน  ภ.9.pdf)รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และให้เข้าทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
Download this file (ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน 59.pdf)ประกาศตำรวจภูธรภาค ๙ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนประกาศตำรวจภูธรภาค ๙ เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน