Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ๑๐ คูหา ตำรวจภูธรภาค ๙

ฮิต: 394
- ประกาศประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ๑๐ คูหา ตำรวจภูธรภาค ๙ จำนวน ๖ หลัง 
- เอกสารประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ๑๐ คูหา ตำรวจภูธรภาค ๙ จำนวน ๖ หลัง 
Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศก่อสร้างเรือนแถว.pdf)ประกาศประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจประกาศประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 6 หลัง
Download this file (เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนแถว.pdf)เอกสารประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจเอกสารประกวดราคาก่อสร้างเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 6 หลัง